1. نعنا را كاملا پاك كنيد. سعي كنيد فقط از برگ‌هاي آن استفاده كنيد. بعد از پاك كردن، برگ‌هاي نعنا را كاملا بشوييد.
2. شكر و آب را در ظرفي مخلوط كنيد و برگ‌هاي نعنا را به آن اضافه كنيد.
3. ظرف را روي شعله قرار دهيد تا 10 دقيقه بجوشد و كاملا رنگ و طعم نعنا را به خود بگيرد.
4. سپس تفاله برگ‌هاي نعنا را جدا كنيد و شربت را از صافي رد كنيد.
5. شربت نعنا شما آماده است. پس از خنك شدن مي‌توانيد سرو كنيد.

* شربت نعنا را مي‌توانيد تا يك‌سال در يخچال نگهداري كرد.