1. همه مواد را در مخلوط روغن‌كنجد، سویاسس، آب‌لیمو، سیر و فلفل حداقل نیم ساعت بخوابانید.
2. پنیر و سبزیجات را یكی در میان به سیخ بكشيد و كباب كنید.


* توفو نیازی به پخت زیاد ندارد، همین كه روی آن برشته شد آماده خوردن است.
* به جای توفو از هالومی یا پنیركبابی كه در بازار موجود است، می‌توانيد استفاده كنيد.