- پیاز را خلالی خرد می کنیم و به همراه ران مرغ و آب به مدت 30 دقیقه میگذاریم بپزند و بعد مرغ را در میاریم.

2- هویج را حلقه حلقه می کنیم...قارچ را ورقه ورقه می کنیم.کرفس را ریز ریز خرد می کنیم!! و به آب مرغ اضافه می کنیم.

3- بعد از 5 دقیقه جو ی پرک و رب گوجه را اضافه می کنیم و با هم مخلوط می کنیم.

4- نمک و فلفل را اضافه می کنیم و به مدت 15 دقیقه میگذاریم سوپ بجوشه. هر 5 دقیقه هم میزنیم که ته نگیرد.
5- شعله را کم می کنیم و به مدت 10 دقیقه میگذاریم تا سوپ جا بیافته و غلیط بشه.

6- موقع سرو روی جعفری می ریزیم.