1. سيب‌زميني را در یک ظرف با مقداري آب و نمک بجوشانید.
2. در ظرف را محکم ببندید.
3. بقیه مواد را با هم مخلوط کنيد.
4. به آن اضافه کنید سپس مقداری چاشنی به آنها اضافه کنید .