1. آرد برنج را در شیر حل می‌کنیم و شکر و گلاب را اضافه می‌کنیم و مایه را در ظرف لعابی می ریزیم و روی حرارت ملایم قرار می دهیم و مرتب هم می‌زنیم تا جوش آمده کمی غلیظ شود.
2. بعد در ظرف می‌کشیم و وقتی سرد شد صرف می‌نمايیم .