1. برنج را قبلا خيس كنيد.
2. سبزی را خوب تميز کنيد و بشوييد. داخل آبکش بريزيد، تا آب آن کاملا گرفته شود.
3. سبزی را خوب خرد‌ کنيد.
4. برنج را مثل پلو ساده آبکش کنيد.
5. کمي دان تر برداريد.
6. ته ديگ را يکي، دو قاشق روغن و يک استکان آب بريزيد. برنج داخل آبکش را کم کم در ديگ بريزيد.
7. سبزی خرد شده را به تدريج لای برنج بپاشيد.
8. يکي، دو قاشق روغن، يک استکان آب و زعفران سابيده حل‌شده را روی برنج بدهيد. آن را روی آتش ملايم دم کنيد.