هسته هلو را می گیریم. پوست هلو را گرفته و به شکل پوره له می نمائیم. آب را با شکر مخلوط نموده، می جوشانیم تا شکر حل شود. پس از آن که محلول آب و شکر سرد شد، پوره میوه را با آن مخلوط کرده، درظرف فلزی می‌ریزیم و در جایخی قرار می دهیم. دو سه بار آن را بیرون می آوریم و هم می زنیم تا بستنی خود را بگیرد ولی یخ نزند. بستنی را با قاشق مخصوص گرد در بستنی خوری می گذاریم، خامه را نیز با پودر قند مخلوط کرده، هم می زنیم تا سفت شده، فرم بگیرد. بعد آن را در قیف می ریزیم و روی بستنی را تزئین می کنیم. برای تهیه بستنی از کمپوت این میوه هم می توان استفاده کرد. در این صورت شکر لازم نیست.

در صورت وجود کمپوت، آب نباید اضافه شود و آب کمپوت مصرف می شود.