1. اول گندم و جو را تميز كرده و سپس بشوريد. روي اجاق گذاشته تا بپزد.
2. بعد پياز را اضافه كنيد و هويج را رنده كرده كرفس و شلغم را نيز به صورت زير خرد كنيد و به سوپ اضافه كنيد.
3. در انتها سبزي را اضافه كنيد و ادويه جات و سوپ الیت را که با 2 لیوان آب مخلوط کرده را اضافه كنيد و صبر كنيد تا سوپ جا بيوفتد و با روغن زيتون و ليمو تازه ميل كنيد.