کارامل، شکر و خامه را با هم ترکیب می کنیم. سس را حرارت می دهیم تا بجوش آید. پوست و هسته سیب را می گیریم. داخل سیب را با پنیر پر می کنیم. آجیل و کره را در سس کارامل می ریزیم و سپس ردون سیب می ریزیم. در 350 درجه تا زمانی که سیب به طور کامل پخته شود قرار می دهیم.