1. برگ خلیج فلفل شیرین، فلفل و میخک را بپزید بعد لپه، ژامبون، پیاز، کرفس و هویج را به سوپ مرغ اضافه کنید.
2. نخودرا بپزید و بانعناع ونمک و فلفل با آن ترکیب کنید.