پیاز خرد شده،رابا آب سرد بشوئید.6 فنجان آب را بجوش میاوریم میگو،را 3 دقیقه در ان می ریزید بعد با آب سرد،می شوریم میگو و 1/2 فنجان آب را بمدت 1 ساعت با هم ترکیب کنید بعددر پیاز، خیار، و مواد باقی مانده بهم زده و فورا سرو کنید .