1. میگو و صدف اسکالوپ در آب یخ بریزید.
2.3 2 لیتر آب را به جوش می آورید میگو را در آن می ریزید دوباره در آب یخ بریزید تا سرد شود حلزون اسکالوپ را به آب گرم اضافه کرده و دوباره در آب یخ بریزید تا سرد شود و بعد انها را برش می زنیم.
3. شیر نارگیل، آب آهک، فلفل، گشنیز، زنجبیل، و نمک را مخلوط کرده و میگو و صدف اسکالوپ را حداقل 6 ساعت یا تا 1 روز در ان قرار می دهیم و در سوپ می ریزیم تا بپرد.