سالسا، 1 فنجان مریم خرد شده و خیار بی دانه، و 1/2 فنجان آب را در مخلوط کن بریزید تا صاف شود. سپس آن را سرد سرو کنید.