گوشت و نمک را با کره سرخ کرده،آرد ذرت،را با همزن ترکیب کرده کرفس و 4 مواد دیگر را در روغن سرخ کرده و به آن اضافه می کنیم.
باقی مواد را 30 دقیقه می جوشانیم و با مخلوط اضافه می کنیم.