1. خرچنگ را با، ذرت، 4 1/2 آب فنجان، و فلفل قرمز 20 دقیقه می جوشانیم.
2. نیمی از مخلوط ذرت را در یک مخلوط کن بریزید تا زمانی که صاف شود مخلوط ذرت باقی مانده رادر شیر، پیاز و فلفل سیاه و سفید ترکیب کنید.سپس خرچنگ را اضافه کرده و سوپ را سرو میکنیم.