پیاز را در روغن سرخ کرده و با مواد باقی مانده به جز خامه ترش و پنیر ترکیب کنیدو بگذارید بجوش اید.
مدت کوتاهی قبل از سرو، خامه ترش و پنیر رااضافه کرده و هم بزنید تا پنیر ذوب شود.سپس آن را گرم سرو کنید.