پیاز، فلفل، و سیر را سرخ می کنیم گوشت گاو ورب گوجه فرنگی، پودر فلفل قرمز، و زیره سبز را اضافه می کنیم.بعد از ان لوبیا، گوجه فرنگی و آب و نمک و فلفل رابجوش می اوریم و با نان ذرت سرو می کنیم.