1. توت فرنگی ها را برش دهید.
2. سپس کرم را خوب هم بزنید تا حل شود.
3. آن را با توت فرنگی اضافه کنید و در یک لیوان بریزید.