پیاز، سیر، نمک، فلفل و بیکن را در روغن سرخ کرده تا پیاز طلایی شود بعد بیکن، نخود فرنگی و باقی مانده مواد تشکیل دهنده را برای جوشاندن با هم ترکیب می کنیم.سپس بعد از پخت کامل ان را بان نان سرو کنید.