1. سیب زمینی را در آب می جوشانیم.
2. سبزیجات منجمد و پیاز زرد خرد شده،را 6 تا 8 دقیقه در کره سرخ می کنیم.
2.3 فنجان شیر، 6 مواد دیگر و سیب زمینی را برای جوشاندن آماده می کنیم تا زمانی که کاملا گرم شود و نمک و فلفل رابه عنوان چاشنی استفاده می کنیم.