1- سوپ ها را با هم ترکیب کرده و روی حرارت می گذاریم.
2-سیب زمینی رادر آب به مدت 10 دقیقه،می پزیم و به مخلوط سوپ اضافه می کنیم.
3-نمک و فلفل و گوجه فرنگی و پیاز را با مخلوط ترکیب می کنیم و سپس آن را سرو میکنیم.