1. پیاز، کرفس و سیر را در کره سرخ می کنیم.
2. آرد و پودر سیر و 5 مواد دیگر را اضافه کرده.
3. مرغ و 3مواد دیگر را ترکیب کرده و بجوش می آوریم تا سیب زمینی ها پخته شود.
4-ماهی سالمون را به مخلوط اضافه می کنیم و آن را سرو میکنیم.