1-سوسیس را سرخ میکنیم تا بپزد.
2-بعد پیاز، فلفل قرمز و سیر، سرخ کرده پودر فلفل قرمز، زیره و پونه کوهی و کدو را به آن اضافه کرده.
3-اضافه کردن ذرت پوست کنده که با آب جوش یا شیر پخته شده باشد و نخود فرنگی، تاسوپ به جوش بیاید
4-سپس آن را گرم سرو میکنیم.