1. پیاز را خلالی کرده سرخ می‌کنیم. سیر را رنده نموده داخل پیاز داغ تفت می‌دهیم.
2. آب مرغ یا گوشت را اضافه کرده. وقتی جوش آمد رب را اضافه می‌کنیم.
3. چند قل که زد رشته ورمیشل را اضافه می‌نماییم.