1-پیاز و سیر را، سرخ کرده کلم و 5 مواد دیگر را به جوش می آوریم .
2- سیب زمینی و جو را ترکیب کرده و 20 دقیقه آن را می جوشانیم و لوبیا سبز،را به آن اضافه می کنیم.
3- بعد آن را گرم سرو میکنیم.