1- ​​مارگارین را ذوب کرده و سیر را در آن سرخ کنید.
2- بعد ترتلینی را به آن اضافه کنید سوپ را اضافه کرده تا به جوش آید.
3-پنیر پارمیزان، نمک و فلفل را در آن مخلوط کرده.
4- اسفناج، گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، را اضافه کرده تا خوب جا بیافتد.