1. 5 مواد اول را در سرکه وآهک بریزید وهم بزنید یک ساعت بحال خود بگذارید بعد آن را سرو کنید.