1. کره را ذوب کرده ژامبون و پیاز را در آن سرخ کرده و 3 تا 5 دقیقه می گذاریم تا پیاز بپزد
2-نخود چشم سیاه و 3 مواد دیگر را 15 دقیقه می پزیم.
3-گشنیزو بلغور پنیر چدار سفید را اضافه کرده وفورا سرو کنید.