1. میگورا می پزیم.
2.سوپ گوشت رقیق شده، زنجبیل، و 3 فنجان آب را به جوش می آوریم
3. میگو و قارچ و 4 مواد دیکر را 5 دقیقه در مخلوط ریخته تا میگو صورتی رنگ شود
4.ریحان و 2 مواد بعدی دیگر و نمک را به آن اضافه می کنیم و سرو میکنیم.