1. آب را به جوش می آوریم پیاز سبز، هویج، سس ماهی، سس فلفل قرمز، سیر، زنجبیل، و ریحان رااضافه کرده.
2. میگو، اسفناج، قارچ، و رشته فرنگی راا ضافه کرده می گذاریم 5 دقیقه بپزد و در اخر آب آهک را اضافه می کنیم.