این مواد رو با هم مخلوط کنید. برای تزیین می‌توانید یک موز کوچک از عرض برش زده داخل این نوشیدنی بریزید و برای هر لیوان هم یک برش نازک از پرتقال رو از یک گوشه ببرید و به لبه لیوان متصل کنید. آب میوه ها رو می تونید قبل از مخلوط کردن چند دقیقه در فریزر گذاشته تا خوب سرد شود.