1. بیکن را می پزیم ​​تا ترد شود تره فرنگی و کرفس سیر و رزماری را اضافه کرده
2.هویج و 5 دیگر را به جوش می آوریم تا زمانی که سبزیجات بپزد وبا بیکن و جعفری آن را تزیین می کنیم.