آرد، بيكنگ پودر، جوش شیرین و نمک را در ظرفی مخلوط و در ظرف دیگر موز له شده(خودم رندش کردم )، شکر، تخم مرغ و کره را مخلوط می کنیم و در آخر به مواد خشکمان اضافه می کنیم. زمان 30 دقيقه درجه 180 درجه سانتي گراد.