1. تکه‌های گوشت را به صورت قطعه‌های کوچک نازک ببريد، با کارد بكوبيد.
2. هردو طرف گوشت‌ها را کره و فلفل بزنيد، سرخ كنيد.
3. پس ازبرشته کردن، آن‌ها را در مقدار کمی آب بپزيد.
4. با مخلوط رب، پیاز رنده‌شده و روغن سس درست کنيد.
5. روی استیك‌ها بريزيد.