1-همه مواد را با هم مخلوط کرده .
2-سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده . اضافه میکنیم .