1-سبزی و کاهو را خرد کنید.
2- آناناس و پرتقال و گریپ فروت را هم خرد کنید.
3-انگور را دانه کنید.
4-سپس تمامی مواد را مخلوط کرده و سس را به آن اضافه کنید.
5-در آخر گردو و کنجد را به آن اضافه کنید و سرو کنید.