1. پیاز را تفت دهيد. سیر را به آن اضافه كنيد.
2.بعد از نرم شدن پياز و سير، گوشت چرخ‌کرده را اضافه كنيد. تفت دهيد.
3. نصف گشنیز را که خردکرده‌ايد، اضافه كنيد. هم بزنيد. نمک و فلفل و زرد چوبه بزنيد، کنار بگذاريد.
4. سیب‌زمینی‌ها را از قبل آب‌پز كنيد. بگذاريد سرد شود.
5. رنده كنيد. با گوشت‌کوب حسابی بكوبيد، تا یك دست شود.
6. تخم‌مرغ، نمک، فلفل، زرد‌چوبه و بقیه گشنیز خرد‌شده را اضافه كنيد. هم بزنيد تا يك دست شود.
7. از ماده سیب زمینی به اندازه يك نارنگی بر داريد، گردش كنيد.
8. پهن كنيد. از مواد گوشتی و سس داخل آن بگذاريد و دوباره ببنديد. گرد كنيد. دوباره پهن كنيد. در روغن سرخ كنيد.