1-ابتدا مواد تشکیل دهنده را روی حرارت می گذاریم تا پنیر ذوب شود
2- یک فنجان آب را به آن اضافه می کنیم و می گذاریم تا بجوش آید.سپس آن را سرو میکنیم.