1. برنج، آب، نمك و روغن را در ظرف بريزيد.
2. ظرف را بدون درپوش به مدت 15- 17دقيقه با قدرت 100% در مايكروويو قرار دهيد تا آب برنج تمام شود.
3. برنج را هم بزنيد، در وسط ظرف جمع كنيد.
4. در ظرف را بگذاريد، به مدت 14- 16 دقيقه با قدرت 40% در مايكروويو قرار دهيد تا برنج كاملاً دم بكشد.


* ميزان آب برنج بستگي به جنس آن هم دارد.