وسط سيني گرد مناسبي را يک دايره سالاد الويه ميريزيم و با قالب گردي سالاد را کاملا صاف ميکنيم و رويش را سس مايونز مي ماليم و با زيتون خيار شور زيتون سياه و قاچهاي تخم مرغ سفت روي آنرا تزيين ميکنيم و اطراف آنرا ميگو پخته شده ماهي پخته شده حلقه شده گوجه فرنگي و حب هاي انگور درشت قرار ميدهيم .
در صورت رعايت مقادير مواد اوليه اين اردور براي 4 تا 6 نفر کافيست