1-نودل را طبق دستور روی بسته بپزید و در صافی بریزید. سپس آن را با مرغ، هويج، فلفل، پياز و شاه بلوط را در کاسه ای ترکیب کنید.
2-سس فلفل قرمز، روغن، سركه، آبليمو، سس سويا و زنجبيل را در یک کاسه کوچک با مخلوط کن هم بزنید.
3-مخلوط را روی نودل ریخته به همراه بادام زمینی سرو نمایید.