1- توفو، سس ترياكي و سركه را با هم ترکیب کرده در یک کیسه پلاستیکی زیپ دار قرار داده و در یخچال به مدت 15 دقیقه بگذارید. توفو را از کیسه بیرون آورده و مایع را در کناری نگه دارید.
2-روغن را در تابه نچسب روی حرارت متوسط قرار داده چای را به آن اضافه کنید و30 ثانیه سرخ کنید. توفو، زنجبیل، سیر را نیز به آن اضافه کرده 2 دقیقه هم بزنید .
3-آبگوشت سبزیجات، تره فرنگی، هویج را به تابه اضافه کنید و یک دقیقه سرخ کنید. نودل و مایعی که کنار گذاشته بودید را به آنها اضافه کرده پس از گرم شدن میل نمایید.