1. همه مواد را باهم مخلوط كننيد.
2. تکه‌های ماهی رابه مدت 12-24 ساعت در سس بخوابانيد.
3. ماهی‌ها را تمیز كنيد. از سس درآوريد و آنها را در صافی بگذاريد.
4. در آرد سوخاری بغلتلنيد، در روغن سرخ كنيد.
5. در فر يا بر روي ذغال كباب كنيد.