1-ابتدا تمامی مواد تشکیل دهنده را خرد کرده در یک کاسه بزرگ با هم ترکیب می کنیم
2-سپس باقی مواد را برای سس با هم مخلوط می کنیم و آن را سرو میکنیم.