1. ابتدا مواد اولیه مخصوص سس را با هم ترکیب می کنیم .
2.سپس انبه و پیاز و گشنیز و خرد میکنیم.
3. آوکادو و پنیر را به مخلوط اضافه کرده و با سس درست شده مخلوط میکنیم و سرو میکنیم.