1. سرکه را به جوش می آوریم.
2.پیاز را به آن اضافه کرده 5 دقیقه می گذاریم تا رنگ آن عوض شود می گذاریم پیاز خنک شود بعد آن را ریز ریز می کنیم.
3. باقی مانده مواد را خرد کرده و با هم مخلوط کرده پیاز را هم به آن اضافه می کنیم.
4. مخلوط آماده شده را با پنیر فتا سرو میکنیم.