1. سوپ‌مرغ، سس‌ماهي، سير، زنجيل را در مخلوط کن بريزيد، ترکیب کنید.
2. روی حرارت بگذارید، قارچ‌ها رابه آن اضافه کنید.
3. صبر کنید تا جوش بیاید.
4. حرارت را کم كنيد. بعد از 4 دقیقه میگوها، مرغ و نخودها را اضافه کنید.
5. مجددا صبر کنید تا جوش بیاید بعد از جوشیدن حرارت را کم کنید. 3 دقیقه بپزد.
6. آب‌لیمو و باقی مواد را اضافه کنید. بعد از 2 دقیقه آن را سرو كنيد.