1- استیک را در تابه پوشیده شده با اسپری آشپزی قرار داده و همه اطراف آن را گریل کنید.
2- استیک را به برشهای مورب بریده و با موسیر و گشنیز مخلوط کنید.
3-سپس گوجه فرنگی و چیلی و بقیه مواد را اضافه کرده و آن را سرو کنید.