رب harissa و زیتون را با هم ترکیب کنید درب ظرف را گذاشته 4 ساعت یا یک شب در یخچال قرار دهید.سپس حدودا یک ساعت قبل از سرو از یخچال بیرون آورید با لیمو ترکیب کنید و سرو نمایید.