1. کوینولا رامی پزیم بعد 1 ساعت می گذاریم تا سرد شود.
2. 4 مواد دیگر را با هم ترکیب کرده.
3. سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، و 4 مواد دیگر را به کوینولا اضافه می کنیم پنیر، لیمو را هم اضافه می کنیم. گوجه فرنگی و خیار را ریز ریزمی کنیم و پنیر فتا را روی ان می ریزیم.